Praktijk Dansend Hart
Esther Beukers
Gezinstherapeut
Systeemtherapeut i.o.
Vaktherapeut
Trainer
Aangesloten bij onderstaande
beroepsverenigingen met
bijbehorende beroepcodes,
klachten/geschillen commissies
en tuchtrecht:

• Geregistreerd vaktherapeut FVB/NVDAT
• LIO van de NVRG
• Geregistreerd kinder- en jongerentherapeut RBCZ
• Lid NVPA/RBCZ/TCZ
• Geregistreerd lid SKJ/ kamer van jeugd en gezinsprofessionals
• Sociaal Domein Limburg Noord
Leunseweg 47
5802 CG  Venray
06 - 18112442
info@praktijkdansendhart.nl
KvK Venlo: 14128488
ie ben ik
Federatie Vaktherapeutische BeroepenSinds 1993 ben ik werkzaam als vaktherapeut, eerst in de GGZ
voor volwassenen en adolescenten, later in de ouderenzorg, kinder-
en jeugdzorg en een instelling voor volwassenen, kinderen en
jongeren met een verstandelijke beperking.
Na 17 jaar in diverse GGZ en zorginstellingen gewerkt te hebben als vaktherapeut, werk ik sinds
2010 met heel veel passie en plezier in mijn eigen particuliere praktijk. Praktijk Dansend Hart geeft individuele en groepsgerichte vaktherapeutische, psychologische hulp aan volwassenen, kinderen
en hun ouders, gezinsbegeleiding en therapie, in de regio Noord Limburg.

Daarnaast werk ik intensief samen met gedragswetenschappers, huisartsen en praktijkondersteuners,
GZ-psychologen, orthopedagogen, jeugdconsulenten en gezinscoaches van de gemeenten, scholen
en collega therapeuten met diverse specialisaties.
Ook werk ik als onderaannemer voor jeugdzorg organisaties.

Naast mijn vaktherapeutische basisopleiding en jarenlange werkervaring als therapeut, volg ik
continu bij-en na scholing op mijn vakgebied. De laatste jaren gericht op systemisch werken
(HBO+/ VO niveau), traumabehandeling zoals EMDR voor kinderen en psychomotorische therapie
voor gezinnen.

Op dit moment ben ik in opleiding tot systeemtherapeut (NVRG).

Ik ben een geregistreerd vaktherapeut en geregistreerd lid van de NVPA, FVB/ NVDAT
(beroepsvereniging en register vaktherapeutische beroepen) en LIO van de NVRG (Nederlandse
vereniging voor relatie en gezinstherapie).
Praktijk Dansend Hart is een aanbieder binnen het sociaal domein Limburg Noord voor de WMO en
de jeugdhulp. De gemeenten kunnen dus de zorg vergoeden die geboden wordt door mijn praktijk.
Ook kan jeugdhulp onder bepaalde voorwaarden soms voorliggend vergoedt worden via de
aanvullende verzekering.
Vaktherapie is reguliere, erkende GGZ hulpverlening en geen complementaire alternatieve zorg.

Verder ben ik een moeder van 2 dochters en mijn hobby’s zijn hardlopen, dansen, koken en lezen.
Ik ben een ervaringsdeskundige op het gebied van verlieservaringen door ernstige ziekte, scheiding
en trauma. Een van de redenen dat ik bijzonder graag met kinderen werk en iets wil betekenen/
bijdragen in hun persoonlijke ontwikkeling.
Individuele therapie - Groepstherapie & trainingen
Praktijk Dansend Hart
Menu
Web Design by P. Rossel
Copyright © 2009 Praktijk Dansend Hart     •     E-mail: info@praktijkdansendhart.nl